...

Od dawna zauważono, że ludzie i drzewa mają pewnego rodzaju pokrewieństwo – w postaciach, skłonnościach, nałogach. Druidzi przywiązywali wielką wagę do lasów i drzew, z których musieli żyć. Jest to oczywiście podstawa relacji między naturą ludzką a drzewem, która została ustalona przez Druidów. Twierdzili oni, że każdy człowiek tak jak drzewo ma swoje określone cechy, zasługi i niedoskonałości. Każdy z nich wymaga pewnych warunków do życia.

 

 

 

Człowiek pojawił się na Ziemi dużo później niż rośliny. On podobnie jak wszystkie żywe istoty jest powiązany ze światem roślin a także w jego formacji, jak wielu naukowców wierzy, przeszedł też etap roślin. Zgodnie z filozoficznym rozumieniem natury duszy istnieją dwa rodzaje ludzi.

Pierwsi to ci, którzy mają duszę roślinną. Ludzie tego typu są serdeczni i naturalni ponieważ więzy krwi znaczą dla nich dużo, kochają naturę, spokój i wygodę.

Drugi typ ma zwierzęcą duszę. Ci ludzie są zimni, żądni przygód, nie przywiązują zbytniej wagi do więzów krwi, dla nich ważniejsze są więzi grupowe lub duchowe; ich związek z naturą jest warunkowy, powierzchowny. Są to badacze, wynalazcy, rewolucjoniści. Dusza roślinna jest im obca.

W każdym systemie istnieje pewna konwencja a ludzie zawsze byli zmuszeni odnosić się do klasyfikacji warunkowych. Nie ma żadnych zasad bez wyjątków. Ludzie urodzeni na przykład: od 23 grudnia do 1 stycznia i od 25 czerwca do 4 lipca, wszyscy bez wyjątku należą do drzewa “jabłoń” ale daty zimowe mogą mówić o wytrzymałości, odporności na mróz, ascezie, osobistej duchowej stabilności w przeciwieństwie do okresów letnich mówiących o płodności, zmysłowości, sile i rozkwicie ciała. Ze względu na cechy psychologii klimatycznej okresy zimowe wykazują tendencję do bycia ekonomicznymi, podczas gdy okresy letnie świadczą o nagrodach.

Jabłoń: 23 grudnia – 1 stycznia, 25 czerwca – 4 lipca.

Jodła: 2 – 11 stycznia, 5-14 lipca.

Wiąz: 12-24 stycznia, 15 lipca – 25.

Cyprys: 25 stycznia – 3 lutego, 26 lipca – 4 sierpnia.

Topola: 4-8 lutego, 5 sierpnia – 13.

Cedr: od 9 do 18 lutego, od 14 do 23 sierpnia.

Sosna: 19-28 lutego (29), 24 sierpnia – 2 września.

Wierzba: 1-10 marca, 3-12 września.

Lipa: 11-20 marca, 13-22 września.

Leszczyna: od 22 do 31 marca, od 24 września do 3 października.

Jarzębina: 1 – 10 kwietnia, 4 – 13 października.

Klon: 11-20 kwietnia, 14-23 października.

Orzech: 21-30 kwietnia, 24 października – 2 listopada.

Jaśmin: 1-14 maja, 3-11 listopada.

Kasztan: 15-24 maja, 12-21 listopada.

Jesion: 25 maja – 3 czerwca, 22 listopada – 1 grudnia.

Grab: 4-13 czerwca, 2 – 11 grudnia.

Figowiec: 14-23 czerwca, 1-21 grudnia.

Dąb: 21 marca (dzień równonocy wiosennej).

Brzoza: 24 czerwca (przesilenie letnie).

Oliwka: 23 września (równonoc jesienna).

Buk: 21-22 grudnia (przesilenie zimowe).

System ten został opracowany przez Druidów – mędrców starożytnego Gala, którzy wierzyli w możliwość przeniesienia energii na drzewa odpowiadające ludziom. Każda osoba ma swoje własne drzewo, bliskie mu cechy bioenergetyczne i może stać się aniołem stróżem swojego zdrowia. Gdy jest to zła wyniszczająca choroba lub przytłaczające inne nieszczęścia, musisz przyjść do swojego drzewa przytulić się do niego, słuchać szelestu jego liści jak połączyć się z nim razem a podzieli się z Tobą swoją energią. Nie denerwuj się jeśli nie znajdziesz drzewa w lesie lub w pobliżu domu. Pamiętaj: dąb i brzoza dzielnie dzielą się swoją energią ze wszystkimi.

 

opracowanie i adaptacja: jeremiasz o.

Żródło: astrologyk.com

 

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.