...

Wyobraziliśmy sobie już, jak będzie wyglądał świat, jeśli człowiek nie powstrzyma się od popełnienia szeregu błędów, a cały postęp techniczny sam się niszczy, wysuwając naturę na pierwszy plan. Ilustracje artystów wyraźnie pokazują, jak może wyglądać świat z jego krótkotrwałymi budynkami i odpadami przemysłowymi, jeśli natura odzyska moc. Jak i dlaczego tak się mogło stać, pozostaje za kulisami wyobraźni artystów.

 

 

 

 

Dodał: Jeremiasz o.

Źródło: ecology.md

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.