...

Rośnie rozproszona lub w małych grupach na suchych łąkach i zboczach, polanach, obrzeżach lasów, w rzadkich lasach, wzdłuż poboczy dróg, na osadach, nieużytkach, wzdłuż nasypów. Powszechny w zielnych zbiorowiskach łąkowych cienkowarstwowych lasów, gdzie rośnie głównie na połamanych piaszczystych obszarach, często razem ze srebrnym srebrem i ostrymi płatkami drobnolistnych. Roślina wieloletnia o wysokości 60-100 cm. Kwitnie w czerwcu – wrześniu (październik).

 

 

Gatunki macierzyste, zdolne do rozmnażania wegetatywnego, gdy korzenie są uszkodzone, ale głównym rozmnażaniem są nasiona; wydajność nasion 2000 nasion na 1 osobę.

Wartość ekonomiczna i zastosowanie

Bydło prawie nie je. W dużych ilościach może spowodować śmierć zwierząt.

Kiedyś gatunek ten był używany jako roślina lecznicza, teraz udowodniono, że zawarte w nim alkaloidy są rakotwórcze.

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.