...

Skuteczność lecznicza roślin wynika z zawartości w nich dużego kompleksu różnorodnego i złożonego pod względem składu chemicznego i działania terapeutycznego substancji czynnych. Same substancje czynne są rozmieszczone nierównomiernie w roślinie. W niektórych roślinach kumulują się w kwiatach, liściach lub korzeniach. W innych mogą gromadzić się w nasionach, owocach lub korze.

 

 

 

Na zawartość składników aktywnych w roślinie wpływa miejsce wzrostu, metoda zbioru, suszenie i przygotowanie. Aby zachować jak najwięcej użytecznych substancji w roślinie należy zebrać rośliny we właściwym czasie, przestrzegając wszystkich zasad przygotowania, suszenia i przygotowania leku, gdyż tylko w takim przypadku liczba substancji aktywnych i ich skuteczność praktycznie nie są tracone.

 

Obecnie zidentyfikowano i zbadano następujące grupy substancji czynnych w roślinach, które są z powodzeniem stosowane w leczeniu i zapobieganiu wielu chorobom:

Alkaloidy

Aminokwasy

Antybiotyki

Witaminy

Glikozydy

Oleje tłuszczowe

Polisacharydy

Żywice

Pierwiastki chemiczne

Olejki eteryczne

Aktywne składniki roślin leczniczych mogą ulec zmianie i zniszczeniu pod wpływem wysokiej lub niskiej temperatury, wysokiej wilgotności, silnych źródeł światła jak również przez zbyt długi okres przechowywania. Konieczne jest ścisłe przestrzeganie technologii  zbierania i przechowywania roślin leczniczych.

Nieprawidłowe przygotowanie postaci dawkowania a także niezgodność z dawką i schemat podawania leków może nie przynieść pożądany skutek lub spowodować poważne zatrucie.

W celu prawidłowego funkcjonowania wszystkich narządów ludzkich niezbędne jest ciągłe zaopatrywanie wszystkich mikro i makroelementów żywności i wody we właściwej ilości.

Krzem (Si)

Wapń (Ca)

Potas (K)

Żelazo (Fe)

Cobalt (Co)

Yod (J)

Miedź (Cu)

Magnez (Mg)

Mangan (Mn)

Chrome (CR)

Sód (Na)

Fosfor (P)

Selen (Se)

Cynk (Zn)

Molibden (Mo)

Siarka (S)

Fluor (F)

 

opr. Jeremiasz o.

Źródło: fitoterapija.com

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.